Odborná konference „Bezpečná dopravní infrastruktura“ (BDI)

Od roku 2006 pořádá každoročně firma AF-CITYPLAN s.r.o. (dříve od roku 1992 do roku 2012 CityPlan spol.s r.o.) mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku zvyšování bezpečnostní úrovně dopravní infrastruktury a odstraňování jejích kritických prvků, způsobujících tragické následky dopravních nehod. Ročník 2013 a následující jsou spolupořadány firmou AF-CITYPLAN s.r.o. a poskytovatelem asistenčních služeb ÚAMK, který je dlouholetým partnerem konference.

Bezpečná dopravní infrastruktura Bezpečná dopravní infrastruktura

Konference je již několik let identifikována charakteristickým logem (v obecném formátu s obdélníčky a ve variantě ročníkové s uvedením roku) a neměnným mottem: „Bezpečná silnice zachraňuje životy“, které vymezuje její obsahovou náplň. Rozmanitost přednášejících zastupujících různé části dopravního a bezpečnostního spektra a různé úhly pohledu na společnou problematiku umožňují konfrontaci různých názorových proudů a vzájemné pochopení základních principů, nástrojů a opatření, které mohou vést k významnému zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, a to často relativně nízkými náklady.

Bezpečná silnice zachraňuje životy!

Z hlediska profesní odbornosti je význam konference výrazně podpořen jejím zařazením do programu vzdělávacích akcí pořádaných v rámci programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a dále do programu celoživotního vzdělávání České komory architektů (ČKA).

Konference je určena všem správcům dopravní (zejména silniční) infrastruktury, jako demonstrace nástrojů, jak lze cílenou péčí o silniční infrastrukturu snížit riziko vzniku dopravních nehod i jejich závažných následků. Konference je cílena nejen na orgány státní správy a  samosprávy na všech úrovních, ale i pro složky integrovaného záchranného systému (IZS), ostatní experty a poradenské firmy zabývající se dopravou, dopravce, pojišťovací instituce a specialisty, kteří mají možnost přispět ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy z hlediska nároků na bezpečné dopravní cesty.

V sále se každoročně vystřídalo na 150 posluchačů a přednášejících a pořadatelé konference doufají, že i letošní a další ročníky budou pokračovat v této úspěšné tradici, neboť téma zvyšování bezpečnosti dopravní infrastruktury je stále aktuálnější a naléhavější.

Od roku 2011 jsou v provozu i webové stránky konference BDI a to na adrese http://konference.af-cityplan.cz. Od prvního ročníku pořádaného v roce 2006 do roku 2012 byl vydáván klasický tištěný sborník konference, který obsahoval abstrakty jednotlivých příspěvků a životopisy přednášejících. Od roku 2013 je tento sborník nahrazen tištěným informačním bulletinem s programem konference. Anotace příspěvků a životopisy přednášejících jsou zveřejňovány na webových stránkách. Účastníkům konference je umožněno stahovat z webových stránek jednotlivé prezentace. Od roku 2011 je součástí programu tisková konference, které se pravidelně účastní reportéři z veřejnoprávních i soukromých médií.

Users Group Meeting

Partneři:

EuroRAP EuroRAP

Spolupracujeme:

Silniční konference

Mediální partneři:

Dopravní inženýrství Dopravní noviny Silnice a železnice Silniční obzor Silniční síť - základ civilizace a prosperity

AF-CityPlan

AF-CITYPLAN s. r. o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
Česká republika
tel.: (+420) 277 005 500
www.af-cityplan.cz
www.afconsult.com

UAMK, a.s.


Ústřední automotoklub
České republiky z.s.
Na Strži 9/1837
140 02 Praha 4
Česká republika
tel.: (+420) 261 104 242
www.uamk.cz

 


© AF-CITYPLAN s.r.o. 2011 - 2020