Program konference „Bezpečná dopravní infrastruktura 2015“

Úterý 24. 11. 2015

09:30 - 10:30   akreditace účastníků

10:30 - 11:15   oficiální zahájení konference

11:15 - 12:30   1. blok přednášek

12:30 - 13:30   oběd, diskuze

13:30 - 15:00   2. blok přednášek
v rámci tohoto bloku dojde k předání "Ceny EuroRAP" za přínos ke zvýšení bezpečnosti pro rok 2015

15:00 - 15:30   přestávka na kávu

15:30 - 16:45   3. blok přednášek

po skončení přednášek   exkurze s odborným výkladem na Dispečink tunelů TSK hlavního města Prahy na Strahově (doba exkurze cca 1 hodina)

18:00 - 21:00   společenský večer

V čase 16:00 – 17:30 se v přidružených prostorách uskuteční členská schůze Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR.

Během prvního dne bude uspořádána tisková konference.

Více o doprovodných akcích

Středa 25. 11. 2015

09:00 - 09:30   akreditace účastníků

09:30 - 10:00   zahájení druhého dne konference

10:00 - 12:00   4. blok přednášek

12:00 - 13:00   oběd, diskuze

13:00 - 14:15   5. blok přednášek

14:15 - 14:25   přestávka na kávu

14:25 - 15:40   6. blok přednášek

15:40   diskuze + zakočení konference

 

Časové údaje jsou orientační a mohou se měnit v závislosti na průběhu konference.

 

Seznam přednášejících s tématy přednášek

1. blok přednášek "Poznatky z praxe"

 • doc. Ing. Jindřich Šachl , CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, PDF): Poslední přednáška
 • Ing. Vlasta Michková (ŘSD ČR, PDF): Přínos ŘSD ČR ke zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • Ing. Josef Mikulík, CSc. (CDV, v.v.i., PDF): Problémy rozdílné úrovně bezpečnosti silničního provozu sítě pozemních komunikací

2. blok přednášek "Strategie bezpečnosti"

 • John Dawson (EuroRAP): Celosvětové aktivity pro snížení počtu usmrcených na silnicích
 • Ing. Roman Turza (ÚAMK ČR): Aktivity ÚAMK ve prospěch bezpečnosti silnic
 • Bc. Roman Budský, BA (Tým silniční bezpečnosti): Efektivní způsob řízení bezpečnosti silničního provozu

3. blok přednášek "Bezpečnost zranitelných účastníků"

 • Ing. arch. Tomáš Cach (dopravni urbanista, PDF): Manuál tvorby veřejných prostranství, koncepce cyklodopravy v prostoru, pozitivní přínos zklidnění Karlína
 • Ing. Radek Patrný (Nadace Partnerství, PDF): Bezpečné cesty do školy optikou jejich uživatelů
 • Ing. Jana Nejerálová (AF-CITYPLAN s.r.o., PDF): Cyklistická doprava v Praze

4. blok přednášek "Dopravní nehodovost"

 • Ing. Martin Farář (BESIP):
 • doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D., Ing. Bc. Karel Kocián (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, PDF): Bezpečnostní inspekce na síti TEN-T
 • pplk. JUDr. Sabina Burdová (PP ČR, ŘSDP, PDF): Vývoj dopravní nehodovosti a faktory usnadňující vznik dopravních nehod a zhoršujících jejich následky
 • Marko Jelenc, Gregor Kralj (PNZ Ltd., PDF): Presentation of a Traffic Safety Assessment Model Method - SSAM
 • RNDr. Michal Bíl, Ph.D. (CDV, v.v.i., PDF): Nové metody v identifikaci nehodových lokalit na základě polohy dopravních nehod

5. blok přednášek "Nástroje bezpečnosti"

 • Ing. Jiří Landa (AF-CITYPLAN s.r.o., PDF): Potenciál rozšíření aplikace Evropské direktivy o řízení bezpečnosti na silnice mimo síť TEN-T
 • Ing. Michal Caudr (Ředitelství silnic a dálnic ČR, PDF): "Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ve vztahu k silničním záchytným systémům"
 • Ing. Jiří Došek (DEKRA a.s.): Vzdělávací programy pro řidiče: defenzivní jízda, bezpečná jízda a výcvik na pokročilých simulátorech

6. blok přednášek "Poznatky z praxe"

 • Ing. Lukáš Rákosník (SATRA, PDF): Bezpečnost provozu v tunelu pozemní komunikace ve vztahu k uvedení Tunelového komplexu Blanka do zkušebního provozu
 • Ing. Petr Novotný, Ph.D. (Ateliér malých okružních křižovatek, PDF): Spirálovité OK – problematika rozhledových polí, použití vícepruhových prstenců

Životopisy autorů a abstrakty přednášek neprošly redakční ani jinou jazykovou úpravou.

Partneři:

Policie ČR ŘSD ČR BESIP Česká silniční společnost EuroRAP společnost pro rozvoj silniční dopravy

Hlavní mediální partner:

Silniční obzor

Mediální partneři:

Silnice a železnice

Dopravní noviny Stavební a investorské noviny Silniční síť - základ civilizace a prosperity

AF-CityPlan

AF-CITYPLAN s. r. o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
Česká republika
tel.: (+420) 277 005 500
www.af-cityplan.cz
www.afconsult.com

UAMK, a.s.


Ústřední automotoklub
České republiky z.s.
Na Strži 9/1837
140 02 Praha 4
Česká republika
tel.: (+420) 261 104 242
www.uamk.cz

 


© AF-CITYPLAN s.r.o. 2011 - 2019