Program konference „Bezpečná dopravní infrastruktura 2014“

Úterý 11. 11. 2014

09:30 - 10:30   akreditace účastníků

10:30 - 11:50   oficiální zahájení konference

11:50 - 12:30   1. blok přednášek

12:30 - 13:30   oběd, diskuze

13:30 - 14:50   2. blok přednášek

14:50 - 15:20   přestávka na kávu

15:20 - 16:40   3. blok přednášek

po skončení přednášek   exkurze do některé z nově budovaných stanic metra na trase A.

18:00 - 21:00   společenský večer.

V čase 16:00 – 17:30 se v přidružených prostorách uskuteční členská schůze Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR.

Více o doprovodných akcích

Středa 12. 11. 2014

09:00 - 09:30   akreditace účastníků

09:30 - 10:20   zahájení druhého dne konference

10:20 - 12:00   4. blok přednášek

12:00 - 13:00   oběd, diskuze

13:00 - 15:20   5. blok přednášek

15:20   diskuze + zakočení konference

 

Časové údaje jsou orientační a mohou se měnit v závislosti na průběh konference.

 

1. blok přednášek

 • Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (Ministerstvo dopravy ČR, PDF): Bezpečnost dopravní infrastruktury v koncepčních dokumentech státu
 • kpt. JUDr. Sabina Burdová (PP ČR, ŘSDP, PDF): Zklidňování dopravy na průtahových komunikacích obcemi jako jeden z vhodných a účinných nástrojů omezování dopravy a vytváření bezpečného dopravního prostoru

2. blok přednášek

 • Ing. Roman Turza (ÚAMK ČR, PDF): Dopravně informační a asistenční služby pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
 • Ing. Jindřich Frič, Ph.D. (CDV, v. v. i., PDF): Ekonomické následky dopravní nehodovosti
 • Ing. Jiří Landa (AF - CITYPLAN s.r.o., PDF): Nový Road Safety Manuál PIARC - poznatky z přípravy
 • Dr. Ing. Jiří Došek (DEKRA CZ a.s., PDF): Vzdělávací programy pro řidiče – cesta ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu

3. blok přednášek

 • Ing. Jan Adámek, Ing. Jan Kapitán (TSK hl. m. Prahy, PDF, článek: PDF): Plošné dopravní zklidnění v Praze - Karlíně výrazně zvýšilo dopravní nehodovost
 • Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. (ČVUT v Praze Fakulta dopravní, PDF): Bezpečnost autobusových zastávek v příměstských oblastech
 • Ing. Michal Uhlík, Ph.D., Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, PDF): Chování chodců na světelně řízených přechodech v ČR
 • Ing. Jan Medveď (ČESMAD BOHEMIA, PDF): Pracovní režimy řidičů, podmínky a vliv na bezpečnost

4. blok přednášek

 • Ing. Milan Dont, Ph.D. (Ministerstvo dopravy ČR, PDF): Aktivity Odboru pozemních komunikací MD nejen při plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
 • Carolien Willems (SAFETY PRODUCT, Belgie, PDF): Vytváření promíjejícího okolí pozemních komunikací užitím energie absorbujících zařízení podle EN12767
 • Ing. Martin Farář (BESIP, Ministerstvo dopravy ČR, PDF): Změna chování - cesta ke zlepšení
 • Marco Paoli (AF-Hansen&Henneberg, Dánsko): Bezpečnostní audit metrobusové přepravy na silnici Frederikssundvej v Kodani
 • doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (ČVUT v Praze Fakulta dopravní, ÚTIA AV ČR), Ing. Richard Štecha, Ph.D. (ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ministerstvo obrany ČR)(PDF): Využití statistiky při hodnocení bezpečnosti v dopravě

5. blok přednášek

 • Ing. Václav Jirovský (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Fakulta strojní, PDF): Analýza relevance dat z databáze dopravních nehod PČR
 • Ing. Bc. Karel Kocián (AF - CITYPLAN, ČVUT FD), Ing. Čestmír Kopřiva (ŘSD ČR), Ing. Alžběta Lenková(ČVUT FD) (PDF): Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech
 • Ing. Petr Kůrka (Ředitelství silnic a dálnic ČR, PDF): Projektová příprava staveb se zaměřením na bezpečnost silničního provozu v podmínkách ŘSD
 • Ing. Matěj Malý (AF - CITYPLAN s.r.o., PDF): Zkušenosti z projektu EuroRAP/SENSOR v 5 zemích JV Evropy a možnost jejich využití pro zvýšení bezpečnosti českých silnic
 • Roman Srp (Sdružení pro dopravní telematiku, PDF): Aktuální trendy v oblasti implementace inteligentních dopravních systémů pro zvýšení bezpečnosti dopravy
 • Ing. Miloslav Müller (PRAGOPROJEKT, a.s., PDF): Prvky pro bezpečné utváření pozemních komunikací, jako jedné ze součástí bezpečného dopravního systému, uváděné v platných návrhových normách pro pozemní komunikace
 • Ing. Jiří Skála (Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, PDF): Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost

Životopisy autorů a abstrakty přednášek neprošly redakční ani jinou jazykovou úpravou.

Partneři:

Poslanecká sněmovna Parlamenta ČR Hl. město Praha ZZSHMP Policie ČR EuroRAP společnost pro rozvoj silniční dopravy Česká silniční společnost

Hlavní mediální partner:

Silnice a železnice

Mediální partneři:

Silniční obzor Komunikace a doprava eulog.cz Silniční síť - základ civilizace a prosperity

Dopravní noviny

AF-CityPlan

AF-CITYPLAN s. r. o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
Česká republika
tel.: (+420) 277 005 500
www.af-cityplan.cz
www.afconsult.com

UAMK, a.s.


Ústřední automotoklub
České republiky z.s.
Na Strži 9/1837
140 02 Praha 4
Česká republika
tel.: (+420) 261 104 242
www.uamk.cz

 


© AF-CITYPLAN s.r.o. 2011 - 2019