Program konference „Bezpečná dopravní infrastruktura 2013“

Pondělí 11. 11. 2013

09:30 - 10:30   akreditace účastníků

10:30 - 11:30   oficiální zahájení konference

11:30 - 12:30   1. blok přednášek

12:30 - 13:30   oběd, diskuze

13:30 - 15:10   2. blok přednášek

15:10 - 15:40   přestávka na kávu

15:40 - 16:40   3. blok přednášek

po skončení přednášek   exkurze do nové budovy ČVUT v Praze Fakulty architektury s výkladem architekta.

18:00 - 21:00   společenský večer.

V čase 15:00 – 16:45 se v přidružených prostorách uskutečnilo výroční zasedání Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR.

Více o doprovodných akcích

Úterý 12. 11. 2013

09:00 - 09:30   akreditace účastníků

09:30 - 10:30   zahájení druhého dne konference

10:30 - 12:10   4. blok přednášek

12:10 - 13:10   oběd, diskuze

13:10 - 14:50   5. blok přednášek

14:50 - 15:30   diskuze + zakočení

 

Po oba dny konference bude ve vnitrobloku vystaveno nové inspekční vozidlo firmy AF-CityPlan! Přestávky budou vyplněny zajímavými tématickými příspěvky.

Seznam přednášejících s názvy a anotacemi přednášek

 • Doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc. (ČVUT FD, PDF): Nedání přednosti v jízdě bývá důsledkem jiných příčin
 • Ing. Jiří Landa (AF-CityPlan, PDF): Jak dál se zvyšováním bezpečnosti českých silnic?
 • MUDr. Michal Zelený, Ph.D., MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D. (Ústav soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně, LF MU, PDF): Dopravní nehody z pohledu soudního lékařství
 • George Yannis, Associate Professor (A.L.O.T. s.c.a.r.l., IT, PDF ): ROSEE – Dopravně bezpečnostní projekt v jihovýchodní Evropě ke zlepšení infrastruktury a dopravního chování
 • Dr. Ing. Jiří Došek (DEKRA Automobil, PDF): Bezpečná přeprava nebezpečných věcí
 • Ing. Jaromír Schling (nezávislý konzultant, PDF): Bezpečné prostředí vytváří i služby motoristům
 • kpt. Mgr. Sabina Burdová (ŘSDP PPČR, PDF): Rekonstrukce D1 a Policie ČR
 • Hr. Markus Bachleitner (ADAC, SRN, PDF): Význam dopravních informací na plynulost a bezpečmost dopravy
 • Ing. Peter Súkenník, Ing. Petr Hofhansl, Ph.D., Ing. Martin Smělý (AF-CityPlan, FAST VUT Brno, PDF): Turbookružní křižovatky: syntéza bezpečnosti a kapacity
 • Ing. Tomáš Havlíček, Ing. Jan Adámek (ČVUT FSV, TSK Praha, PDF): Prvky pro cyklisty na světelně řízených křižovatkách v Praze a jejich využití cyklisty
 • Ing. Martin Juck (Slovenská asociácia motoristického športu, SK): Projekt SEE SENSOR a jeho vliv na bezpečnost silniční infrastruktury v regionu jihovýchodní Evropy
 • Ing. Josef Mikulík, CSc. (CDV, PDF): Posunuli jsme se v roce 2012 blíže k bezpečnějšímu dopravnímu prostoru?
 • Ing. Petr Novotný, Ph.D. (AMOK, PDF): Postřehy a zkušenosti z OK se spirálovitým uspořádáním – rok 2013
 • Dr-Ing. Hagen Schüller (PTV Group, PDF): Integrované řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
 • JUDr. Oldřich Vaníček (ÚAMK, PDF): Přesné, aktuální, cílení a interaktivní dopravní informace - pozitivní vliv na mobilitu
 • Ing. Petr Šatra (AF-CityPlan, PDF): Zjištěné bezpečnostní přínosy uspořádání 2+1
 • Ing. Jan Polák (TSK Praha, PDF): Relativní nehodovost a riziko zranění na rychlostních a ostatních komunikacích v Praze v roce 2012 a porovnání s Českem
 • Ing. Čestmír Kopřiva, Ing. Michal Frydrýn (ŘSD ČR, ČVUT FD, PDF): Návrh metodiky pro osazování clon proti oslnění
 • Ing. Jiří Lávic, doc. Ing. Petr Slabý (AF-CityPlan, ČVUT FSv): Vliv nočního provozu SSZ na bezpečnost a plynulost dopravy
 • Ing. Tomáš Stárek, Ph.D. (INTENS Corporation, PDF): eCall: od teorie k praxi
 • Vlastimil Nevekla (Ekoplant): Nehodové lokality - srážky se zveri

Životopisy autorů a abstrakty přednášek neprošly redakční ani jinou jazykovou úpravou

Partneři:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo dopravy ČR Středočeský kraj Allianz Policie ČR Česká silniční společnost společnost pro rozvoj silniční dopravy EuroRAP ZZSHMP ITS CR Svaz průmyslu a dopravy ČR

Hlavní mediální partner:

Silnice a železnice

Mediální partneři:

Dopravní noviny Dopravní inženýrství Silniční obzor Komunikace a doprava

AF-CityPlan

AF-CITYPLAN s. r. o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
Česká republika
tel.: (+420) 277 005 500
www.af-cityplan.cz
www.afconsult.com

UAMK, a.s.


Ústřední automotoklub
České republiky z.s.
Na Strži 9/1837
140 02 Praha 4
Česká republika
tel.: (+420) 261 104 242
www.uamk.cz

 


© AF-CITYPLAN s.r.o. 2011 - 2019