Program konference „Bezpečná dopravní infrastruktura 2011“

Úterý 15. 11. 2011:

 • 9:30 – 10:30: registrace účastníků
 • 10:30 – 13:00: zahájení + 1. blok konference
 • 13:00 – 14:00: oběd
 • 14:00 – 16:00: 2. blok konference
 • 16:00 – 16:30: coffee break
 • 16:30 – 18:00: 3. blok konference
 • 18:00 – 21:00: společenský večer

Středa 16. 11. 2011:

 • 9:00 – 9:30: registrace účastníků
 • 9:30 – 12:00: zahájení + 4. blok konference
 • 12:00 – 13:00: oběd
 • 13:00 – 15:00: 5. blok konference
 • 15:00 – 15:30: diskuze + zakončení

Předběžný seznam přednášejících a témat přednášek

PŘEDNÁŠEJÍCÍTÉMA PŘEDNÁŠKA
ORGANIZACE
plk. Ing. Leoš Tržil Vliv kvality dopravní infrastruktury na nehodovost z pohledu Policie ČR
(ŘSDP PP ČR)
Ing. Ivo Toman, MBATranspozice Směrnice o řízení bezpečnosti silničního provozu
(MD ČR)
JUDr. Miroslav Fiřt
Ing. Roman Turza
Program EuroRAP v ČR - dosažené úspěchy a budoucí výzvy
(ÚAMK ČR
CityPlan)
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.Liniové řízení dálnic jako součást bezpečnostního managementu
(ČVUT v Praze FD)
Ing. Petr KrásnýPřípadová studie nebezpečně řešeného dopravního prostoru
(Škoda Auto)
Ing. Jiří StudničkaPasivní bezpečnost na pozemních komunikacích - vlastnosti stavebních výrobků pro dopravní infrastrukturu
(TZÚS Praha)
Leoš NekulaDopravní nehodovost - skutečně za vše může řidič? A co stav povrchu vozovky?
(Měření PVV)
Ing. Jiří LandaNové poznatky ze Světového silničního kongresu v Mexico City 2011 z hlediska bezpečnosti pozemních komunikací
(CityPlan)
Adéla KonárkováBezpečně na motorce v silničním provozu - edukace a prevence
(Bezpečně na motorce s Mírou Lisým)
Ing. Michal Radimský, Ph.D.Bezpečné pozemní komunikace - návrh opatření pro snížení nehodovosti
(VUT v Brně, FAST)
Ing. Jan ŠťastnýSystém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR
(EDIP)
Ing. Vladimír BielkoKoncepce bezpečnosti dopravy ve městě
(Statutární město Brno)
Ing. Vladimír PušmanDopravní nehody s účastí tramvaje
(Dopravní podnik HMP)
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.Zkušenosti s hloubkovou analýzou dopravních nehod v České republice
(CDV)
Ing. Josef Kocourek, Ph.D.Sledování dopravních konfliktů jako součást analýzy bezpečnosti silničního provozu
(ČVUT v Praze FD)
Hans Joachim VollprachtJak podporuje asociace PIARC Globální plán OSN pro akční dekádu silniční bezpečnosti 2011 - 2020
(PIARC, Německo)
Ing. Lubomír TřískaVýsledky silničních inspekcí na síti TEN-T
(CityPlan)
Ing. Vojtěch RazimaKill Billboards
(Acta non verba)
plk. Ing. Zdeněk HošekPožární bezpečnost silničních tunelů
(MV GŘHZS ČR)
Ing. Jaroslav MartínekBezpečnost cyklistické dopravy v ČR
(CDV)
Ing. Petr HájekBezpečná zóna pozemních komunikací
(CityPlan)
Oldřich StaněkDopravní program Nadace Partnerství a jeho aktivity v oblasti bezpečné a udržitelné dopravy
(Nadace partnerství)
Vladimír Mašek,
Radek Vincenc Urbanec
"Pod tlakem"
(Stop nehodám)
Ferry SmithAutoklub ANWB a EuroRAP: Jak přispět ke zvyšování bezpečnosti uživatelů silnic po boku správců komunikací
(ANWB, Nizozemsko)
Ing. Petr Hofhansl,
Ph.D., Ing. Peter Súkenník
Simulace evakuačních procesů chodců a jejich interakcí v konfliktních plochách
(CityPlan)


Sborník konference:

PDFsborník ve formátu PDF
(22 MB)

Ve sborníku naleznete program konference, seznam přednášejících s tématy a abstrakty přednášek.

Pozvánka:

pozvánka 2011
(PDF formát .pdf)

AF-CityPlan

AF-CITYPLAN s. r. o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
Česká republika
tel.: (+420) 277 005 500
www.af-cityplan.cz
www.afconsult.com

UAMK, a.s.


Ústřední automotoklub
České republiky z.s.
Na Strži 9/1837
140 02 Praha 4
Česká republika
tel.: (+420) 261 104 242
www.uamk.cz

 


© AF-CITYPLAN s.r.o. 2011 - 2019