Program „Konference dopravní infrastruktura 2016“

Průvodcem celé konference bude pan Ing. Jaromír Schling.

Středa 21. 9. 2016
tématický blok: „Bezpečná dopravní infrastruktura 2016“

09:00 - 10:00   akreditace účastníků

10:00 - 10:30   oficiální zahájení konference

10:30 - 12:00   1. blok přednášek
v rámci tohoto bloku dojde k předání "Ceny EuroRAP" za přínos ke zvýšení bezpečnosti pro rok 2016

12:00 - 13:00   oběd, diskuze

13:00 - 14:50   2. blok přednášek

14:50 - 15:10   přestávka na kávu

15:10 - 16:45   3. blok přednášek

16:45 - 17:00   diskuze + zakončení 1. dne konference

17:30 - 21:00   společenský večer

V přidružených prostorách se uskuteční Valná hromada Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR.

09:00 - 17:00 V přidružených prostorách se uskuteční setkání uživatelů SW PTV v ČR (Users Group Meeting) - registrace 09:00 - 10:00, vč. oběda.

Čtvrtek 22. 9. 2016
tématický blok: „Plánování dopravní infrastruktury 2016“

09:00 - 09:30   akreditace účastníků

09:30 - 09:45   zahájení druhého dne konference

09:45 - 12:00   4. blok přednášek

12:00 - 13:00   oběd, diskuze

13:00 - 14:30   5. blok přednášek

14:30 - 15:00   přestávka na kávu

15:00 - 16:30   6. blok přednášek

16:30 - 16:45   diskuze + zakončení 2. dne konference

Seznam přednášejících a příspěvků

1. blok přednášek

 • Ing. Roman Turza (ÚAMK): EuroRAP v ER, Riziková mapa
 • Poedání ceny EuroRAP za přínos ke zvýšení bezpečnosti silniční infrastruktury pro rok 2016
 • Ing. Jiří Lávic (AF-CITYPLAN s.r.o.): Vliv rozšíření povinností dle směrnice 2008/96/ES
 • npor. Ing. Karol Kočárek (Policie ČR): Bezpečnost v silničním provozu pohledem vedoucího DI
 • Ing. Dagmar Lanzová (Národní rada osob se zdravotním postižením): Bezbariérové úpravy a bezpečnost osob s omezením pohybu nebo orientace

2. blok přednášek

 • Ing. Jiří Landa (AF-CITYPLAN s.r.o.): Hodnocení bezpečnosti silničních tunelů dle ČSN
 • Ing. Pavel Lopour, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera): Využití amerického programu pro identifikaci kolizních míst v křižovatce
 • Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o.): Zkušenosti s využitím otevřených dat v dopravním modelování
 • Bc. Miroslav Blabol (ŘSD ČR): Používání bezpečnostních prvků na stavbách pozemních komunikací - silnic I. třídy v Plzeňském kraji
 • Ing. Martin Řezníček (ELTODO): Mobilní systém pro měření rychlosti vozidel se zobrazením jejich registrační značky

3. blok přednášek

 • David Sventek (BeePartner, a.s.): Financování dopravních opatření v sídlech
 • Ing. Jan Mrázek (UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky): Typológia väzieb dopravnej infraštruktúry pre riešenie bezpečnostných incidentov
 • Ing. Vít Jedlička (S-DRIVE s.r.o.): Lidský faktor – zásadní prvek bezpečnosti dopravy (nejen) v intravilánu
 • Ing. Adéla Krenková, Ing. Pavel Suntych (AF-CITYPLAN s.r.o.): Humanizace průtahů obcemi

4. blok přednášek

 • Mgr. Gerald Lamprecht (PTV Austria GmbH): Traffic Modelling with PTV Vision software
 • Ing. Peter Súkenník (PTV Planung Transport Verkehr AG): Aktualní trendy v oblasti simulací dopravy (mezoskopicke simulace a autonomni vozidla)
 • Ing. Daniel Hemrle (PTV Austria GmbH): On-line modelování dopravy
 • Ing. Stanislav Trčík, Ing. Mgr. Rastislav Farkaš (MDVRR SR): Národný dopravný model Slovenska
 • Ing. Martin Janeček (MD ČR, Odbor strategie): Možnosti přípravy nových rozvojových projektů dopravní infrastruktury ve světle evropských environmentálních předpisu
 • Ing. Alena Heinišová (SŽDC, s.o., Odbor přípravy staveb): Ekonomické hodnocení staveb

5. blok přednášek

 • Ing. Adéla Krenková (AF-CITYPLAN s.r.o.): Ekonomika silničních staveb
 • Mgr. Jitka Ondráčková, Zdeněk Melzer, Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. (VDV, v.v.i., SUDOP PRaha a.s., AF-CITYPLAN s.r.o.): Minimální standardy modelů
 • Ing. Václav Novotný (IPR Praha): Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí
 • Ing. Zdeňka Šamánková, Ing. Ondřej Kyp (Magistrát města Brno, AF-CITYPLAN s.r.o.): Nové přístupy v plánování dopravní infrastruktury
 • Ing. Jindřich Volf, CSc., Ing. Jan Rajman (Agentura Viaco, Czech Consult): Průzkum mobility domácností pro dopravní model SR

6. blok přednášek

 • doc. Mgr. Tomáš Appeltauer, Ph.D. (VUT Brno): Simulace pěších
 • Ing. Milan Koukol, Ph.D. (ČVUT v Praze Fakulta dopravní): Aplikace mikrosimulačních modelů
 • Ing. Martin Varhulík, Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. (AF-CITYPLAN s.r.o.): Multimodální simulace dopravních terminálů
Users Group Meeting

Partneři:

EuroRAP EuroRAP

Spolupracujeme:

Silniční konference

Mediální partneři:

Dopravní inženýrství Dopravní noviny Silnice a železnice Silniční obzor Silniční síť - základ civilizace a prosperity

AF-CityPlan

AF-CITYPLAN s. r. o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
Česká republika
tel.: (+420) 277 005 500
www.af-cityplan.cz
www.afconsult.com

UAMK, a.s.


Ústřední automotoklub
České republiky z.s.
Na Strži 9/1837
140 02 Praha 4
Česká republika
tel.: (+420) 261 104 242
www.uamk.cz

 


© AF-CITYPLAN s.r.o. 2011 - 2019