Záštity 11. ročníku

  • Ing. Ludmila Vodzinská, PhD. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov
  • Jan Hamáček předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • Milan Štěch předseda Senátu Parlamentu ČR
  • Ferry Smith předseda EuroRAP Velká Británie
  • prof. Ing. František Lehovec, CSc. čestný předseda České silniční společnosti
  • Ing. Jiří Landa
  • doc. Ing. Jindřich Šachl , CSc. Emeritní vedoucí ústavu soudního znalectví v dopravě, ČVUT v Praze Fakulta dopravní
  • JUDr. Oldřich Vaníček prezident Ústředního automotoklubu ČR
Users Group Meeting

Partneři:

EuroRAP EuroRAP

Spolupracujeme:

Silniční konference

Mediální partneři:

Dopravní inženýrství Dopravní noviny Silnice a železnice Silniční obzor Silniční síť - základ civilizace a prosperity

AF-CityPlan

AF-CITYPLAN s. r. o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
Česká republika
tel.: (+420) 277 005 500
www.af-cityplan.cz
www.afconsult.com

UAMK, a.s.


Ústřední automotoklub
České republiky z.s.
Na Strži 9/1837
140 02 Praha 4
Česká republika
tel.: (+420) 261 104 242
www.uamk.cz

 


© AF-CITYPLAN s.r.o. 2011 - 2019